MANDL - projektovanie a stavba lodí

SK


EN

Zmysel pre detail ...


» ku každému zákazníkovi pristupujeme individuálne a snažíme sa vyhovieť
  jeho vlastným predstavám
» poradenstvo pri hľadaní a výbere optimálnej koncepcie a vybavenia plavidla
» štúdie a vizualizácie
» špeciálne lodiarske výpočty (plávateľnosť, stabilita, hydrodynamika, propulzia,
  nepotopiteľnosť, manévrovateľnosť)
» vypracovanie kompletnej projektovej a výrobnej dokumentácie
» prejednávanie dokumentácie so schvalovacími orgánmi (Štátna plavebná
  správa, Slovenský Lloyd, Český lodní a průmyslový registr, Germanischer
  Lloyd)
» odborný stavebný dozor
» poradenstvo v lodnej legislatíve

Copyright © 2008 - 2023   MANDL - Living on Water, s.r.o.     Webdesign: Peter Mandl