MANDL - projektovanie a stavba lodí

SK


EN

Súkromní lodní architekti, ktorí sa zaoberajú vývojom, navrhovaním a stavbou predovšetkým tzv. malých plavidiel, tzn. športových a rekreačných, služobných, záchranných, pracovných, technických a atypických plavidiel, plávajúcich domov a zariadení, marín ale aj ostatných plavidiel a ich pohonných zariadení.


Základy firmy siahajú do roku 1992 kedy Jiří Mandl založil živnosť na projektovanie a stavbu lodí.
Pri svojej činnosti využívame viac ako tridsaťročné praktické i teoretické skúsenosti a podľa potreby spolupracujeme s univerzitnými a výskumnými pracoviskami.

 

Pri riešení problematiky uvedených plavidiel využívame osobné kontakty s domácimi a zahraničnými inštitúciami a firmami, ako napr.:
- Štátna plavebná správa
- Československý Lloyd (lodná klasifikačná spoločnosť)
- Slovenský Lloyd, a.s. (lodná klasifikačná spoloťnosť)
- Český lodní a průmyslový registr s.r.o., Praha (lodná klasifikačná spoločnosť)
- Germanischer Loyd GmbH, Wien (lodná klasifikačná spoločnosť)
- Bundesministerium für Verkehr, I. u. T., Oberste Schiffahrtsbehörde, Wien (lodný úrad)
- Volvo Penta Central Europe GmbH, rakúska pobočka, Tribuswinkel (lodné motory a príslušenstvo)
- van der Velden B.V., Rotterdam (kormidlové zariadenia)
- van Voorden B.V., Zaltbommel (lodné vrtule)
- John Crane-Lips Germany GmbH, Duisburg, (lodné vrtule, dýzy, hriadeľové vedenie)
- Gumeta, Gummi-Metal-Werk H. Maes GmbH, Rehlingen-Siersburg (gumové ložiská vrtuľových hriadeľov)
- a mnohé ďaľšie...

 

Obaja lodní architekti sú držiteľmi "Osvedčenia o aprobácii k projektovej činnosti", ktoré im vydal Československý Lloyd, pre spôsobilosť v oblasti vypracovania dokumentácie lodného telesa, strojného zariadenia a lodných i strojných systémov novostavieb i rekonštrukcií plavidiel".

 

V rámci úzkej spolupráce s výrobnými špecializovanými firmami zabezpečuje priamo stavbu a rekonštrukcie plavidiel pod svojim odborným stavebným dozorom.

 

Okrem uvedeného zastupujeme grécku spoločnosť MARINE & SAILING ENTERPRISES Ltd., ktorá poskytuje prenájom lodí, jachtárske kurzy a výletné plavby.

Copyright © 2008 - 2023   MANDL - Living on Water, s.r.o.     Webdesign: Peter Mandl